3D o.g. B.V. is een vastgoed gerelateerd bedrijf waarvan de bedrijfsactiviteiten te scharen zijn onder kleinschalige projectontwikkeling, waarbij de focus ligt binnen de gemeente Vlissingen. Te denken valt aan de realisatie van nieuwbouwwoningen, huisvesting startende ondernemers, studentenhuisvesting, renovatie van “potentie”-objecten en het daarbij behorende exploiteren en beheren van deze portefeuille.